Certificering CCV

Certificering van Blusmiddelen Service Texel is volgens het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB), middels de certificatie-Instelling Kiwa NCP geborgd. zie hier het certificaat.
De Kiwa NCP heeft hiervoor een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) uit te voeren.

De certificering wordt kenbaar gemaakt op het gele onderhoudsetiket door middel van het CCV beeldmerk met in de voettekst REOB.

Klik hier voor de gecertificeerde bedrijven in uw buurt

Blusmiddelen Service Texel is gecertificeerd voor de toepassingsgebieden:

  1. onderhoud en uitgebreid onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang
  2. revisie (10 jaarlijks) van draagbare blustoestellen

De certificering stelt eisen aan het bedrijf, zoals gediplomeerd personeel, het kwaliteitsbeleid, procedures, klachtenafhandeling, maar ook eisen aan het uitvoeren van het onderhoud aan een blustoestel.
Doormiddel van het jaarlijks laten uitvoeren van een bedrijfsaudit en bijwoningen op het uitgevoerde onderhoud van de onderhoudsdeskundige, door de Kiwa, kan Blusmiddelen Service Texel aantonen te voldoen aan de criteria voor certificering.
Zie voor meer informatie de link naar de Kiwa

Noot:
het CCV beeldmerk is een beschermd merk.
Onbevoegd gebruik, verkeerd gebruik en/of misleidend gebruik is niet toegestaan.