Milieu

Blusmiddelen Service Texel heeft zichzelf de taak gesteld om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit begint bij het geven van een passend advies en de wijze van het onderhoud aan de blusmiddelen.

Niet alleen een brand, maar ook het scala aan blusmiddelen zijn helaas voor het milieu, veelal belastend. Bij een simpele brand komen er al blusmiddelen aan te pas en deze verdwijnen doorgaans in de grond of in het riool.
Het is dan ook belangrijk om bij de keuze van een blusmiddel vooraf stil te staan bij het doel (wat moeten we blussen) in relatie met het soort blusmiddel. Elk soort blusmiddel heeft zo zijn eigen specifieke eigenschap en bluswerking.

Vandaag de dag zijn de schuimblussers op een niveau dat deze een grote slagkracht hebben en betrekkelijk weinig nevenschade veroorzaken. Daarom zijn veel brandblussers dan ook van het type schuim.

Waar men niet altijd bij stil staat is dat blusschuim veelal een chemisch product is. Zo kan schuim geperfluoreerde verbindingen (PFAS) bevatten. Meest bekende soort is hier waarschijnlijk wel het AFFF. Naast het chemische schuim (wat voorheen veel gebruikt werd) is er vandaag de dag ook “biologisch” schuim op de markt. Zij het met of zonder milieukeur. Dit schuim is in de basis biologisch afbreekbaar maar dit wordt minder indien de producent er meer toevoegingen aan toevoegt. Toevoeging zijn bijvoorbeeld vlamvertragers om meer slagkracht te verkrijgen, om het vorst vrij te maken of om het geschikt te maken voor een frituur brand.

Omdat het dus niet altijd te voorkomen is dat toevoegingen in het blusschuim zitten, is het van belang om de juiste keuze te maken van het blusmiddel én het onderhoud van de blusser.

Bij een schuimblusser moet de (schuim)vulling periodiek vervangen worden. Dit is in de regel om de vijf jaar voor blussers met een premix en om de tien jaar voor blussers met een separate schuimcontainer.

Bij het onderhoud is het dus belangrijk wat voor soort blusser het is. Als men kijkt naar de belasting voor het milieu dan is de premix blusser het meest milieu belastend. Deze wordt bij het vijfjaarlijks onderhoud, afhankelijk van het merk en soort, als vulling of als gehele blusser vervangen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld 6 liter schuim wat afgevoerd moet worden. Bij een blusser met een separate schuimcontainer is dit dus in het tiende productiejaar (bijvoorbeeld de Saval B-6-P sc/hr+). Het grote voordeel hier is dat alleen de schuimcontainer afgevoerd moet worden. En deze hoeveelheid, gemiddeld 0,15 liter, is aanzienlijk minder dan bij de premix.

Voor het afvoeren van vullingen en oude blussers heeft Blusmiddelen Service Texel een contract met het demontage bedrijf Vos uit Wijchen.

Vos Demontage komt deze ophalen en demonteert de blussers en zamelt de blusstoffen in. Poeder wordt weer deels gerecycled en schuim wordt verzameld in een verdampingsmachine en uiteindelijk verwerkt tot een geconcentreerde hoeveelheid waarna het vervolgens als chemisch afval wordt verbrand bij de afvalverwerker.