Kiwa

Kiwa is een certificatie-instelling op het gebied van brandveiligheid en criminaliteitspreventie. De activiteiten van Kiwa richten zich op kwaliteit in beveiliging en het organiseren van verbeterprocessen in preventie van brand en criminaliteit.

Door middel van onafhankelijke bedrijfsaudits, inspecties en beoordelingen op geleverd werk wordt getoetst of een bedrijf voldoet aan de certificatie-eisen. Indien aan de criteria wordt voldaan volgt een bedrijfscertificaat.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen, wordt ook Kiwa door externe partijen beoordeeld.  Een van deze partijen is de Raad voor Accreditatie. Kiwa-NCP is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de audits bij de Onderhoudsbedrijven REOB.